OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622, EHS: 4376349

Articles

मुटुको चालमा किन आउँछ गडबडी ?

के हो फ्याटी लिभर?

के कफी स्वस्थकर छ?

किन आवश्यक छ आहारको उचित परिवर्तन?

मस्तिष्कघात के हो?

यस्ता छन् मुटुरोग उपचारका उपकरण

किन आवश्यक छ आहारको उचित परिवर्तन?