OPD Hours : Sunday to Friday - 8am to 5pm

HOTLINES - 977-1-4371322, 4371374, 4370622, EHS: 4376349

History

Milestone


Executive Director


Dr. Rabi Malla

डा रबी मल्ल 
कार्यकारी निर्देशक
(२०८०/१०/०३ - )
EXECUTIVE DIRECTOR
(2080/10/03- ongoing) 

 • Establishment of National Heart centre. 

  राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको स्थापना।

  2052/03/26

 • Transfer the land of Bansbari shoe factory to the national heart centre. 

  बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको जमिन राष्ट्रिय हृदय केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरियो

  2052/05/08

 • Named SGNHC after the Martyr Gangalal Shrestha. 

  SGNHC को नाम शहीद गंगालाल श्रेष्ठको नामबाट राखियो।

  2053/05/19

 • OPD started.

  बहिरगं सेवा सुरु भयो।

  2054/09/15

 • 9 bedded in patient service started. 

  ९ शैयाको बिरामी सेवा शुरू भयो।

  2056/01/16

 • SGNHC Act passed. 

  SGNHC ऐन पारित भयो।

  2057/10/04

 • 60 Bedded fully functional Hospital with ER, OT, ICU, CCU, cathlab formally inaugurated. 

  ६० शैयाको ईआर, ओटी, आईसीयू, सीसीयू, क्याथल्याब सहितको पूर्ण रुपमा क्रियाशील अस्पतालको औपचारिक रूपमा उद्घाटन भयो।

  2058/05/20

 • A well equipped Heart Scanning.

  राम्रोसँग सुसज्जित हृदय स्क्यानि।

  2060/10/12

 • Inauguration of new OT & ICU complex and lay-foundation stone of 200 bedded complex. 

  नयाँ ओटी र आईसीयू भवनको उद्घाटन र २०० शैयाको भवनको शिलान्यास भयो

  2061/10/15

 • Inauguration of new 100 Beded Complex by Rt. Hon. Primeminister of Nepal Girijaprasad Koirala.

  नेपालका तत्कालिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाद्वारा नयाँ १०० शैयाको भवनको उद्घाटन।

  2064/10/15

Directors Fast Facts

Dr. ARUN SAYAMI

डा अरुण सायमि

संस्थापक अथ्यक्ष

FOUNDER CHAIRMAN

Dr. ABANI BHUSHAN UPADHYAYA

डा अबनि भूषण उपाध्याय

सदस्य सचिव

(२०५२/०३/२६-२०५२/११/१९)

MEMBER SECRETARY

(2052/03/26-2052/11/19)

Dr. SAMPURNANANDA DHUNGANA

डा सम्पूर्णानन्द ढुङ्गाना

कार्यकारी निर्देशक 

(२०५४/११/२१-२०५६/०७/१०)
सदस्य सचिव 

(२०५२/११/२०-२०५४/०१/२०)
EXECUTIVE DIRECTOR
(2054/11/21-2056/07/10)
MEMBER SECRETARY
(2052/11/20-2054/01/20)

Dr. DAMODAR PRASAD POKHREL

डा दामोदर प्रसाद पोखरेल

कार्यकारी निर्देशक (२०५६/०७/११-२०५८/०१/१२)

EXECUTIVE DIRECTOR

(2056/07/11-2058/01/12)

Dr. BHAGAWAN KOIRALA

डा भगवान कोइराला

कार्यकारी निर्देशक

(२०५८/०१/१४-२०६६/०१/१३)

सदस्य सचिव

(२०५४/०२/२१-२०५४/११/२०)

EXECUTIVE DIRECTOR

(2058/01/14 - 2066/01/13)

MEMBER SECRETARY

(2054/02/21-2054/11/20) 

Dr. ARUN MASKEY

डा अरुण मास्के

कार्यकारी निर्देशक

(२०६६/०१/१४-२०६८/०१/१३)

EXECUTIVE DIRECTOR

(2066/01/14-2068/01/13)

Dr. MAN BAHADUR K.C

डा मन बहादुर के.सी.

कार्यकारी निर्देशक (२०६८/०१/१४-२०७२/०४/२५)

EXECUTIVE DIRECTOR

(2068/01/14-2072/04/25)

Dr. JYOTINDRA SHARMA

डा ज्योतिन्द्र शर्मा

कार्यकारी निर्देशक

(२०७२/०४/२६ -२०७६/०४/२६)

Executive Director

(2072/04/26 - 2076/04/26)

Dr. Yubaraj Limbu

डा युबराज लिम्बू

नि. कार्यकारी निर्देशक

(२०७६/०४/२७ -२०७६/०९/०६ )

ACTING EXECUTIVE DIRECTOR

(2076/04/27-2076/09/06)

Dr. CHANDRA MANI ADHIKARI

डा चन्द्र मणि अधिकारी

कार्यकारी निर्देशक

(२०७६/०९/०७-२०८०/०९/०६)

Executive Director

(2076/09/07- 2080/09/06)